HTC U12+‎

Instruktions-guides

< < Menu

Manuel justering af kameraindstillingerne

Vil du selv bestemme de mere avancerede indstillinger for kameraet, så det passer til forskellige omgivelser og lysforhold? Du kan bruge tilstanden Pro til manuelt at indstille værdierne for f.eks. hvidbalance, eksponering, ISO mm. Du kan derefter gemme indstillingen til genbrug.
 1. Startskærmen skal du trykke på kameraikonet for at åbne programmet Kamera.
 2. Skift til Pro-tilstand Se Vælge en optagetilstand for detaljer.
 3. Tryk på en indstilling, og træk derefter i hjulet eller skyderen for at justere den.
  Camera viewfinder screen showing various controls that you can set manually.

  Tryk på indstillingen igen for at skjule hjulet eller skyderen.

 4. Hvis du vil gemme justeringerne som en brugerdefineret indstilling, trykker du på Add icon, vælger Brugerdefineret 1, 2 eller 3, og trykker på Gem.

  Hvis du vil bruge en af dine brugerdefinerede indstillinger, trykker du på Camera pro mode set to auto button eller Camera pro mode custom icon, hvorefter du vælger den brugerdefinerede indstilling (Camera pro mode custom setting one icon, Camera pro mode custom setting two icon eller Camera pro mode custom setting three icon), du vil bruge.

 5. For at ændre en indstilling tilbage til auto, skal du trykke på Auto setting mode button.
 6. Når du er klar til at tage billedet, trykker du på Raw capture shutter button.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?