HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Přibližování a oddalování

HTC U12+‍ má optický zoom i digitální zoom.
Poznámka: Zoom není v některých režimech k dispozici.
 • Optický zoom

  Klepněte na tlačítko zoomu pro přepnutí na optický zoom 2.0x. Klepněte znovu pro přepnutí na 1.0x.

  Poznámka: Optický zoom je k dispozici pouze v režimu Fotografie. Klepnutím na tlačítko zoomu v režimu Video či v jiných režimech přepnete na digitální zoom 2.0x.
 • Automatický zoom

  Pro plynulý a automatický zoom při nahrávání videa postupujte takto:

  1. Stiskněte a podržte tlačítko a nepouštějte prst.
  2. Až se zobrazí "‍Automaticky přiblížit/Automaticky oddálit"‍, přejeďte prstem nahoru pro přiblížení nebo dolů pro automatické oddálení v orientaci na výšku.

   V orientaci na šířku přejeďte prstem doleva pro automatické přiblížení nebo doprava pro automatické oddálení.

  3. Klepněte na tlačítko pro zastavení zoomu.
  Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze v režimech Video a Zpomalený pohyb.
 • Ruční zoom

  Zde jsou různé způsoby ručního přiblížení či oddálení:

  • Pro nepřetržitý zoom proveďte následující:

   V orientaci výšku přetáhněte tlačítko doprava pro přiblížení nebo doleva pro oddálení. V orientaci na šířku přetáhněte tlačítko nahoru pro přiblížení nebo dolů pro oddálení. Čím dál tlačítko přetáhněte na panelu zoomu, tím bude zoom rychlejší.

  • Pro nastavení zvětšení proveďte následující:
   1. Stiskněte a přidržte tlačítko zoomu a poté ho uvolněte, až se zobrazí panel pro zvětšení.
   2. V orientaci na výšku přejeďte doleva nebo doprava po panelu pro zvětšení, dokud nenastavíte požadovaný poměr přiblížení. V orientaci na šířku přejeďte nahoru nebo dolů po panelu pro zvětšení.
   3. Klepněte na tlačítko zoomu, chcete-li přepnout zpět na 1.0x.
  • Pro přiblížení přesuňte dva prsty od sebe nebo pro oddálení je dejte k sobě.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?