HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Připojení Wi-Fi

Chcete-li používat připojení Wi-Fi, budete potřebovat přístupový bod nebo „hotspot​“‍.
Poznámka: Dostupnost a síla signálu Wi-Fi se liší v závislosti na objektech, které musí signál Wi-Fi překonat (jako jsou budovy nebo stěny mezi místnostmi).

Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi

 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Síť a internet.
 2. Pro zapnutí nebo vypnutí Wi-Fi klepněte na přepínač Wi-Fi Zap./Vyp.
 3. Klepněte na Wi-Fi pro zobrazení seznamu zjištěných bezdrátových sítí.
Tip: Pro zobrazení Uložených sítí přejděte do dolní části obrazovky.

Připojení k síti Wi-Fi

 1. Zapněte Wi-Fi a projděte seznam zjištěných sítí Wi-Fi.

  Viz Vypnutí nebo zapnutí Wi-Fi.

 2. Klepněte na síť Wi-Fi, ke které se chcete připojit.
 3. Pokud vyberete zabezpečenou síť, zadejte klíč pro síť nebo heslo.
 4. Klepněte na tlačítko Připojit. Po připojení se na stavovém řádku zobrazí ikona Wi-Fi Connected to a Wi-Fi network notification.

Automatické přihlášení k veřejné síti Wi-Fi (WISPr)

Telefon HTC U12+‍ můžete nastavit tak, aby se automaticky přihlašoval k veřejnými sítím Wi-Fi, které pravidelně používáte. Tak se vyhnete nutnosti procházet webovým ověřením poskytovatele Wi-Fi pokaždé, když se připojujete k jeho síti Wi-Fi. Stačí přidat vaše přihlašovací údaje do nastavení WISPr (Wireless Internet Service Provider roaming).
Důležité: Přístupový bod sítě Wi-Fi musí podporovat webový portál WISPr. Podrobnosti vám na požádání sdělí poskytovatel Wi-Fi.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Síť a internet.
 2. Pokud je vypnuto připojení Wi-Fi, klepněte na spínač pro Wi-Fi Zap./Vyp., abyste je zapnuli.
 3. Klepněte na položku Wi-Fi.
 4. Přejděte do dolní části obrazovky a klepněte na Předvolby Wi-Fi > Pokročilé.
 5. Pod Nastavení WISPr klepněte na přepínač Automatické přihlášení Zap./Vyp. pro jeho zapnutí.
 6. Klepněte na možnost Nastavení účtu WISPr > Přidat nový účet.
 7. Zadejte název poskytovatele služby, vaše přihlašovací jméno (celý název domény) a heslo.
 8. Klepněte na Menu icon > Uložit. Pokud máte přístup k několika veřejným sítím Wi-Fi, můžete přidat více účtů.
 9. Připojte se k veřejné síti Wi-Fi.
Tip: V seznamu Účty WISPr stiskněte a podržte účet, který chcete odstranit nebo upravit.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?