HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Motion Launch

Motion Launch je kombinace pohybového gesta, po němž následuje prstové gesto. Pomocí kombinace jednoduchých gest můžete zařízení probudit na Výchozí obrazovku, HTC BlinkFeed a další.

Vypnutí nebo zapnutí gest Motion Launch

 1. Z obrazovky Domů přejeďte nahoru a poté klepněte na Nastavení > Displej a gesta.
 2. Klepněte na položky Pokročilé > Gesta pro Motion Launch.
 3. Vyberte požadovaná gesta Motion Launch.

Probuzení na obrazovku uzamčení

Přejděte z režimu spánku na obrazovku uzamčení, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.
Důležité: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U12+‍ odemkne.
 1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
 2. Okamžitě poklepejte na obrazovku.
Illustration showing how to wake the phone to the lock screen by lifting it up and double-tapping on the screen.

Probuzení a odemčení

Přejděte z režimu spánku a odemkněte zařízení HTC U12+‍ na poslední obrazovku, kterou jste používali, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.
Důležité: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U12+‍ odemkne.
 1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
 2. Okamžitě přejeďte prstem nahoru z dolní části obrazovky.
Illustration showing how to wake the phone and unlock it by lifting it up and immediately swiping up from the bottom half of the screen.

Probuzení na panel widgetů na Výchozí obrazovce

Přejděte z režimu spánku na panel widgetů na Výchozí obrazovce, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.
Důležité: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U12+‍ odemkne.
 1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
 2. Okamžitě přejeďte prstem doleva z pravé části obrazovky.
Illustration showing how to wake the phone and go directly to the HTC BlinkFeed screen by lifting it up and immediately swiping right from the left side of the screen.

Probuzení na obrazovku HTC BlinkFeed

Přejděte z režimu spánku na obrazovku HTC BlinkFeed, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.
Důležité: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů a teprve potom se zařízení HTC U12+‍ odemkne.
 1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
 2. Okamžitě přejeďte prstem doprava z levé části obrazovky.
Illustration showing how to wake the phone and go directly to the Home screen by lifting it up and immediately swiping left from the right side of the screen.

Spuštění fotoaparátu

Přejděte z režimu spánku do aplikace Fotoaparát, aniž byste stisknuli tlačítko NAPÁJENÍ.
 1. Zvedněte telefon v orientaci na výšku.
 2. Okamžitě přejeďte prstem na obrazovce dvakrát dolů.
  Illustration showing how to wake the phone and go directly to the camera app by lifting it up and swiping down twice on the screen.
Důležité: Pokud jste si nastavili zámek obrazovky s přihlašovacími údaji, budete požádáni o uvedení přihlašovacích údajů, až budete chtít opustit aplikaci Fotoaparát.
Související nápověda
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?