HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Co je možné dělat během hovoru?

Když probíhá hovor, můžete zapnout hlasitý odposlech, přidržet hovor atd.

Přidržení hovoru

Pro přidržení hovoru klepněte na položku Menu icon > Přidržet. Potom se na stavovém řádku zobrazí ikona přidržení hovoru Call on hold notification.
Pro pokračování v hovoru klepněte na položku Menu icon > Pokračovat.

Přepínání mezi hovory

Pokud již hovoříte a přijmete jiný hovor, můžete přepínat mezi oběma volajícími.
  1. Když přijmete další hovor, klepněte na Přijmout a přijměte jej, přičemž první hovor přidržíte.
  2. Chcete-li přepnout mezi volajícími, klepněte na obrazovce na osobu, s níž chcete hovořit.

Zapnutí nebo vypnutí hlasitého odposlechu během hovoru

Výstraha: Abyste snížili rizika poškození sluchu, nedržte zařízení HTC U12+‍ u ucha, pokud je zapnutý hlasitý poslech.
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku Speaker phone on button. Ikona hlasitého poslechu Speaker phone on notification se zobrazí na stavové liště.
  • Pro vypnutí hlasitého poslechu klepněte na Speaker phone on button.

Vypnutí mikrofonu během volání

Na obrazovce hovoru klepněte na Mute button a přepínejte mezi zapnutím a vypnutím mikrofonu. Pokud je mikrofon vypnutý, na stavovém řádku se zobrazí ikona Ztlumit Mute on notification.

Ukončení hovoru

Hovor ukončete některým z následujících způsobů:
  • Na obrazovce hovoru klepněte na položku Ukončit hovor.
  • Vysuňte panel Oznámení a potom klepněte na Zavěsit.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?