HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Odolnost proti vodě a prachu

Telefon HTC U12+‍ je odolný proti vodě a prachu. Má stupeň krytí IP68, jak je uvedeno v Mezinárodní normě ČSN EN 60529. Se zakrytým a pevně zavřeným slotem pro kartu nano SIM/microSD je telefon odolný proti vodě, pokud je na krátkou dobu omylem ponořen do sladké vody do maximálně 1,5 metru a ne na déle než 30 minut při pokojové teplotě.

Telefon HTC U12+‍ nelze vystavovat nesladké vodě, vysokému vodnímu tlaku, rychlému nebo silnému proudu vody ani písku, protože tyto vlivy by mohly způsobit přehřívání, úraz elektrickým proudem nebo poškození telefonu. Když je telefon HTC U12+‍ mokrý, nepokoušejte se jej nabíjet ani jinak používat port USB. Odolnost proti vodě a prachu se může během času snížit v důsledku běžného opotřebení.

Záruka bude neplatná, pokud telefon nebudete používat v souladu s pokyny a bezpečnostními opařeními, které jsou uvedeny v této uživatelské příručce, včetně mimo jiné používání telefonu v prostředích nebo situacích, které přesahují omezení krytí IP68. Pokud jde o opatření k používání a tipy ohledně péče a údržby, viz Tipy pro péči a údržbu a Čištění a sušení. A nezapomeňte si přečíst bezpečnostní příručku, která se dodává s vaším telefonem.

Tipy pro péči a údržbu

Dodržujte tyto tipy a bezpečnostní zásady, které vám pomohou zachovat odolnost vašeho telefonu proti vodě a prachu.

Nikdy se nepokoušejte vložit nebo vyjmout kartu nano SIM a kartu microSD, když máte rukavice, mokré ruce nebo když je mokrý telefon.

Poznámka:
 • Než zasunete přihrádku a zavřete slot pro kartu, otřete každou kapičku vody nebo nečistotu čistým, suchým hadříkem. Dbejte také na to, aby se žádné vlasy, vlákna ani malé částečky nezachytily mezi přihrádku a otvor slotu, protože by do telefonu mohla proniknout voda.
 • Díly, které udržují vodotěsnost, například přihrádka — která slouží jako kryt slotu pro kartu — se může časem znehodnotit. Pokud k tomu dojde nebo pokud se poškodí, telefon již nebude voděodolný. Pokud se to stane, obraťte se na maloobchod nebo na mobilního operátora. Je možné, že výměna součástí bude zpoplatněna.

Neponořujte telefon do vody úmyslně. Je-li telefon omylem ponořen ve vodě, nestlačujte ovládací prvky — jako například tlačítka NAPÁJENÍ a HLASITOST — a telefon nepoužívejte.

Nevystavujte telefon rychlému nebo silnému proudu vody, jako je stříkání sprchy, voda z kohoutku, vodopád nebo mořské vlny.

Nedovolte, aby byl telefon nebo port USB vystaven následujícímu:

 • voda s mýdlem, čisticím prostředkem nebo sprchovým gelem;
 • mořská voda, plavecké bazény, lázně, horká voda a horké prameny;
 • jakákoli tekutina kromě kohoutkové vody, například alkohol, džusy a kořeněné nálevy.
 • Písek

Pokud je telefon vystaven sladké vodě, nechte jej důkladně vyschnout. Aby se telefon nepoškodil, nenabíjejte jej, když jsou přítomné nějaké znečišťující látky nebo port USB není úplně suchý. Za těchto okolností nepřipojujte žádné externí zařízení.

Nikdy k sušení mokrých částí telefonu nepoužívejte fén na vlasy.

Napájecí adaptér a příslušenství nejsou vodotěsné. Nikdy je nepoužívejte na mokrých místech, například v koupelně nebo kuchyni, protože kontakt s vodou může způsobit selhání, úraz elektrickým proudem či jiná nebezpečí.

Nenechávejte telefon na vlhkých místech, například v koupelně nebo v kuchyni příliš dlouho, protože není odolný vůči vlhkosti.

Čištění a sušení

Pokud telefon HTC U12+‍ přišel do kontaktu se slanou vodou, tekutými chemickými látkami, prachem nebo dalšími znečišťujícími látkami, okamžitě jej opláchněte. Pokud je telefon mokrý, důkladně jej osušte.
Důležité:
 • Aby se telefon HTC U12+‍ nepoškodil, nenabíjejte je, když jsou přítomné nějaké znečišťující látky nebo port USB není úplně suchý. Za těchto okolností nepřipojujte žádné externí zařízení.
 • Mohlo by se stát, že by byla nižší hlasitost sluchátka, reproduktorů a mikrofonu, pokud by tyto části nebyly dobře osušené.

Opláchnutí

 1. Před opláchnutím se ujistěte, že slot karty nano SIM/microSD je zakrytý a řádně uzavřený.
 2. Telefon opláchněte sladkou vodou. Oplachujte pouze rukou. Nepoužívejte kartáček ani houbičku.

  Při oplachování nevyvíjejte tlak na přihrádku, aby kolem slotu pro kartu nevznikly mezery, kterými by voda mohla protéci dovnitř.

Sušení

 1. Jemně otřete z telefonu vodu čistým, suchým hadříkem. Na otírání sluchátek, reproduktorů, mikrofonu a připojovacího portu nepoužívejte vatové tyčinky.
 2. Pokud je displej mokrý, nemusí přesně reagovat na dotyková gesta. Pokud jde o dotykovou obrazovku a objektivy, otřete je měkkým suchým hadříkem, například z mikrovlákna, který na povrchu nezanechá škrábance.
 3. Nechte telefon v pokojové teplotě přibližně po dobu 3 hodin, aby mohl úplně vyschnout. Pokud jsou tlačítka a jakýkoli připojovací port, například port USB, stále mokré, než telefon začnete používat, nechte porty důkladně vyschnout.

Pokud se na vnitřní straně displeje vytvoří kondenzace, například při náhlé změně teploty, nechte telefon v pokojové teplotě, dokud kondenzace nezmizí.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?