HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Pořizování fotografií v režimu Bokeh

S režimem Bokeh můžete pořizovat fotografie s hezkým rozmazaným pozadím. Automaticky rozostřete pozadí nebo manuálně upravte úroveň rozostření před pořízením snímku.
Důležité:
 • Pro získání hezkého rozostřeného pozadí na vašich snímcích je ideální vzdálenost mezi vámi a vaším objektem 50 až 200 cm.
 • Pro použití režimu Bokeh je nutné být v dobře osvětleném prostředí.
 • Některé funkce, například přiblížení, blesk, dotykové ostření a kontinuální snímání, nejsou v režimu Bokeh k dispozici. HDR Boost také není k dispozici.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
 2. Přepněte do režimu Fotografie nebo Autoportrét. Podrobnosti najdete v části Volba režimu snímání.
 3. Klepněte Bokeh off icon pro procházení možnostmi režimů Bokeh.
  Ikona Stav
  Bokeh off icon Vypnuto
  Bokeh auto icon Automatický Bokeh
  Bokeh manual icon Ruční Bokeh
 4. Pokud jste zvolili Ruční Bokeh, přesuňte posuvník doprava či doleva pro zvýšení či snížení úrovně rozostření pozadí.
  Screen showing Bokeh mode
 5. Až budete připraveni, klepněte na Camera shutter button. Nebo jednoduše sevřete spodní strany vašeho telefonu.

Úprava fotografií pořízených v režimu Bokeh

Po pořízení snímku v režimu Bokeh můžete fotografie upravovat pro nastavení rozostření pozadí. Můžete dokonce měnit zaostření na další objekt nebo oblast na vaší fotografii.
 1. Po pořízení snímku klepněte na malou miniaturu obrázku pro otevření vaší fotografie s efektem bokeh.

  Nebo otevřete aplikaci Fotografie pro vyhledání a otevření vaší fotografie. Fotografie pořízené v režimu Bokeh jsou označené ikonou Bokeh indicator.

 2. Klepněte na položku > Editor režimu Bokeh.
 3. Pro zaostření na další objekt nebo oblast na fotografii na něj stačí klepnout.
 4. Přetáhněte posuvník pro úpravu úrovně rozostření pozadí nebo popředí v závislosti na tom, na kterou část fotografie zaostřujete.
 5. Po dokončení klepněte na položku Accept button.

  Upravená fotografie je uložena jako nová fotografie. Původní fotografie zůstane zachována beze změn.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?