HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Pořizování snímků pomocí Edge Sense

Hned spusťte fotoaparát a začněte pořizovat snímky sevřením svého telefonu.
Důležité: Zkontrolujte si a stáhněte si nejnovější verze aplikací HTC Edge Sense a Fotoaparát z Obchod Google Play.
Stlačte spodní strany vašeho telefonu HTC pro otevření aplikace Fotoaparát a poté je stlačte znovu pro pořízení fotografie.
Illustration showing the area where you would squeeze the phone to launch Edge Sense.

Sevřením svého telefonu otevřete aplikaci Fotoaparát v naposledy použitém režimu snímání. Při opětovném sevření fotoaparát pořídí fotografii, video či autoportrét v závislosti na režimu snímání.

Pokud zapnete Nastavit akci sevření a přidržení v nastavení Edge Sense, můžete sevřít a přidržet spodní strany telefonu pro přepínání mezi hlavním a předním fotoaparátem, zatímco budete v aplikaci Fotoaparát. Podrobnosti viz v části Povolení gesta sevření a přidržení.
Poznámka: Výchozími akcemi v rámci aplikace Fotoaparát je krátké stlačení pro pořízení snímků a stlačení a přidržení pro přepnutí mezi předním a hlavním fotoaparátem. Můžete změnit gesta stlačení pro provádění dalších akcí v aplikaci. Pro podrobnosti si přečtěte Změna akcí v rámci aplikace.
Související nápověda
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?