HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Fotografování

  1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
  2. Přepněte do režimu Fotografie, pokud v něm nejste. Podrobnosti najdete v části Volba režimu snímání.
  3. Zamiřte fotoaparát na to, co chcete zachytit. Fotoaparát automaticky upravuje zaostření, jak s ním pohybujete. Zaostření můžete změnit na jiný předmět také klepnutím na obrazovku.
  4. Pro ruční nastavení expozice klepněte na obrazovku a potom přetáhněte prst nahoru a dolů.
    Camera viewfinder screen showing the Touch autoexposure bar and the slide up and down gesture to manually set the exposure.

    Nebo zapněte funkci Dotyková automatická expozice, abyste mohli okamžitě zvýšit nebo snížit jas předmětu pouhým klepnutím. Viz část Rychlá úprava expozice vašich fotografií.

  5. Až budete připraveni fotografii pořídit, klepněte na Camera shutter button.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?