HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Stlačení pro provádění akcí ve vašich aplikacích

Edge Sense vám umožňuje provádět jisté akce ve vašich aplikacích pouhým stlačením telefonu.

Některé aplikace jsou výchozí aplikace, které jsou již předdefinované gesty stlačení pro provádění akcí:

Screen showing the Edge Sense settings.
Poznámka:
 • Pro zobrazení všech výchozích aplikací s předdefinovanými akcemi musí být váš telefon připojen k internetu a tyto aplikace musí být nainstalovány na vašem telefonu. Také je třeba klepnout na Sevření v rámci aplikace > Přidat další možnosti v rámci aplikace a poté klepněte na Souhlasím při prvním použití funkce možností v rámci aplikace.
 • Většina výchozích aplikací není zvolena. Musíte je vybrat pro povolení jejich gest stlačení.

Přiřazení akcí v rámci aplikace gestům stlačení

V aplikaci můžete přizpůsobit gesta stlačení pro klepnutí nebo dvojité klepnutí na určité místo na obrazovce.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Edge Sense.
 2. Klepněte na Sevření v rámci aplikace > Přidat další možnosti v rámci aplikace.
 3. Klepněte na aplikaci, kterou chcete přizpůsobit.
 4. Klepněte na Krátce stlačit.
 5. Přejděte na obrazovku v aplikaci, v níž chcete použít gesto stlačení.
 6. Klepněte na In-app record icona poté klepněte na místo, jako je tlačítko na obrazovce, které chcete přiřadit.
 7. Zvolte, zda chcete přiřadit akci Klepnutí nebo Dvojitého klepnutí a poté klepněte na OK.
  Důležité:
  • Na zvolené obrazovce můžete přiřadit pouze akci klepnutí či dvojité klepnutí. Řadu dotykových akcí nelze gestu stlačení přiřadit.
  • Nepřidávejte akci, v níž potřebujete přejít dolů na obrazovce, chcete-li na něco klepnout. Vytvořené gesto stlačení může spustit akci, pokud jste přejeli na jinou pozici na dané obrazovce.
  • Akce, jako je stažení prsty, přejetí a stisknutí a přidržení, momentálně nejsou podporovány.
 8. Zadejte název přizpůsobené akce a poté klepněte na Uložit.
 9. Pro přizpůsobení gesta stlačení a přidržení klepněte na Stlačit a přidržet > Přidat novou akci a opakujte kroky 5 až 8.
  Tip: Pokud jste ukončili obrazovku aplikace a nedokončili jste nastavení voleb v rámci aplikace, klepněte na Resume to in-app options icon pro obnovení nebo Exit in-app options icon ukončení procesu přizpůsobení.
 10. Poté klepněte na Back icon dokud se nevrátíte na obrazovku Sevření v rámci aplikace.

  Na obrazovce uvidíte přidanou aplikaci, kterou jste právě upravili.

Změna akcí v rámci aplikace

Ať už jsou to výchozí aplikace nebo vaše vlastní přizpůsobené aplikace, můžete měnit akce v rámci aplikace, které jsou přiřazené gestům stlačení.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Edge Sense.
 2. Klepněte na Sevření v rámci aplikace, a poté klepněte na aplikaci, u které chcete provést úpravy.
 3. Zvolte, zda chcete provést úpravy u gesta Krátce stlačit nebo Stlačit a přidržet.
 4. Máte-li vytvořeno již několik akcí, zvolte jednu, které chcete přiřadit gesto stlačení. Nebo klepněte na Přidat novou akci pro vytvoření nové.
  Tip: Klepněte na Edit icon pro změnu názvu vytvořené akce.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?