HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Hlasový záznamník

Pomocí aplikace Hlasový záznamník můžete zachycovat informace při přednáškách, rozhovorech nebo si vytvářet vlastní zvukový protokol.
  1. Z Domovské obrazovky přejeďte nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Hlasový záznamník.
  2. Držte mikrofon v blízkosti zdroje zvuku.
  3. Klepnutím na tlačítko Record button spusťte záznam hlasového klipu.
    Poznámka: Hlasový záznamník může běžet na pozadí, když v zařízení HTC U12+‍ děláte další věci, s výjimkou toho, když otevřete aplikace, které také využívají zvukové funkce.
  4. Klepnutím na tlačítko Pause button zastavíte zaznamenávání.
Klepnutím na tlačítko Play button spusťte přehrávání hlasového záznamu.
Tip: Pro zobrazení zaznamenaných hlasových klipů klepněte na Back arrow icon. Stiskněte a přidržte hlasový klip pro zobrazení možností sdílení, nastavení klipu jako vyzváněcí tón atd.

Povolení zaznamenávání zvuku s vysokým rozlišením

Chcete vytvářet naprosto zřetelné nahrávky?Zaznamenávejte zvuky s vysokým rozlišením.
  1. Z Domovské obrazovky přejeďte nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Hlasový záznamník.
  2. Klepněte na položku Menu icon > Nastavení > Formát kódování a vyberte položku Kvalita HD (FLAC).
Související nápověda
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?