HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Oznámení

Oznamovací LED

Dioda LED oznamuje následující:
 • Trvalé zelené světlo, když je telefon HTC U12+‍ připojen k síťovému adaptéru nebo počítači a baterie je plně nabitá.
 • Problikává zeleně, pokud máte čekající oznámení.
 • Svítí oranžově, když se baterie nabíjí.
 • Problikává oranžová, když je nabití baterie velmi nízké.

Panel Oznámení

Oznamovací ikony vás informují o nových zprávách, událostech kalendáře, připomenutích a probíhajících činnostech, jako je stahování souborů.
Až uvidíte oznamovací ikony, otevřete panel Oznámení a zjistěte podrobnosti o oznámeních, které jste obdrželi.
Pro otevření panelu Oznámení přejeďte prstem na obrazovce shora dolů.

Nebo přejeďte prstem dolů kdekoli na Domovské obrazovce.

Screen showing the Notifications panel
 • Klepněte na oznámení pro otevření příslušného e-mailu.
 • Pokud chcete zrušit jen jedno oznámení v seznamu, přetáhněte je vlevo nebo vpravo.
 • Pro rozšíření oznámení přesuňte dva prsty od sebe, abyste viděli více podrobností nebo to, zda uvnitř nejsou spojené další oznámení. Přesuňte na oznámení dva prsty k sobě, abyste oznámení znovu minimalizovali.
 • V některých oznámeních je možné podniknout okamžitou akci. Například klepněte na oznámení o zmeškaném hovoru pro návrat na hovor nebo zodpovězení pomocí textové zprávy.
 • Pokud máte několik oznámení, můžete procházet seznamem na obrazovce dolů a zobrazit všechny.
 • Pro zrušení všech nevytrvalých oznámení klepněte na položku Vymazat vše.
 • Chcete-li změnit, jaká oznámení aplikací chcete dostávat, klepněte na Spravovat oznámení. Některá oznámení můžete také odložit a dočasně je odstranit. Podrobnosti viz Správa oznámení aplikací.

Odložení oznámení

Můžete odložit oznámení pro jejich dočasné odstranění ze stavového řádku a panelu oznámení.
 1. Přetáhněte prst na obrazovce shora dolů, abyste otevřeli panel Oznámení.
 2. Pomalu posuňte oznámení doprava nebo doleva a poté klepněte na Snooze icon.
 3. Klepněte na Snooze dropdown arrow poté zvolte dobu trvání odložení oznámení.
Odložené oznámení se znovu zobrazí na stavovém řádku a panelu oznámení po skončení doby trvání odložení.

Zapnutí či vypnutí odznaků na ikonách

Některé aplikace mohou zobrazovat odznak, mají-li oznámení. Můžete zvolit zapnutí či vypnutí Odznaků na ikonách.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení.
 2. Klepněte na Oznámení.
 3. Klepněte na přepínač Zap./Vyp. vedle volby Povolit puntíky s oznámeními pro jejich zapnutí či vypnutí.

Správa oznámení aplikací

Vyberte, které typy oznámení aplikací mají zapnout, vypnout nebo zrušit vaše nastavení režimu Nerušit.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Aplikace a oznámení.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Pro výběr jakékoli aplikace klepněte na aplikaci pod sekcí Naposledy otevřené aplikace. Nebo klepněte na Zobrazit všechny __ aplikace pro výběr z více aplikací. Poté klepněte na Oznámení.
  • Pro výběr aplikace, která vám nedávno poslala oznámení, klepněte na Oznámení. V sekci Naposledy odeslané klepněte na požadovanou aplikaci. Nebo klepněte na Zobrazit všechny za posledních 7 dnů pro výběr z více naposledy použitých aplikací.
 3. Klepněte na přepínač Zap./Vyp. nebo zkontrolujte zaškrtávací pole vedle možnosti, kterou chcete zapnout.
Nastavení oznámení aplikace se použije na oznámení na panelu Oznámení a obrazovce uzamčení.
Tip: Můžete také stisknout a podržet oznámení na panel Oznámení nebo na obrazovce uzamčení pro zobrazení nastavení oznámení, které lze přizpůsobit.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?