HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Správa používání dat

Pokud máte omezený díl datové komunikace, je důležité sledovat činnosti a aplikace, které obvykle odesílají a přijímají data, například procházení na webu, synchronizace online účtů a odesílání e-mailů či sdílení aktualizací stavu.

Zde je několik dalších příkladů:

 • Datový proud webových videí a hudby
 • Hraní online her
 • Stahování aplikací, map a souborů
 • Obnova aplikací za účelem aktualizace informací a kanálů
 • Odesílání a zálohování souborů na účet online úložiště
 • Používání zařízení HTC U12+‍ jako hotspot Wi-Fi
 • Sdílení mobilního datového připojení pomocí Sdílení internetu

Pokud chcete ušetřit za používání datového připojení, připojte se k síti Wi-Fi, kdykoli je to možné, a nastavte si nižší frekvenci synchronizování online účtů a e-mailů.

Režim úspory dat

Režim úspory dat vám pomáhá omezit výdaje za mobilní data omezením dat na pozadí. Aplikace lze také nastavit tak, aby vždy měly přístup k datovému připojení — například aplikace pro e-maily — a aby je Režim úspory dat ignoroval.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet > Používání dat.
 3. Klepněte na Spořič dat a poté klepněte na přepínač Zap./Vyp. pro zapnutí či vypnutí.
 4. Klepněte na Neomezená data, a poté klepněte na přepínač Zap./Vyp. vedle aplikací, k nimž chcete mít stále datové připojení, i když je zapnutý režim Úspory dat.

Zapnutí a vypnutí datového roamingu

Připojte se k partnerským sítím vašeho mobilního operátora a získejte přístup k datovým službám, pokud jste mimo dosah pokrytí vašeho mobilního operátora.

Výstraha: Používání datových služeb při roamingu může být drahé. Než začnete datový roaming používat, zjistěte si u mobilního operátora ceny za datový roaming.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet > Mobilní síť.
 3. U modelů se dvěma kartami SIM přepněte na kartu SIM, kterou chcete nastavit.
 4. Klepněte na Datový roaming pro jeho zapnutí či vypnutí.

Sledujte, jak používáte data

Sledujte používání dat, abyste nepřesáhli měsíční díl datové komunikace.
Poznámka: Využití dat měřené HTC U12+‍ se může lišit a může být nižší než skutečné využití dat.
 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet > Používání dat.

  V horní části uvidíte panel, na němž je uvedeno dosavadní využívání dat a cyklus použití dat, výstraha, varování a limit, pokud byl nastaven.

 3. Se zapnutými Mobilními daty klepněte na Upozornění na data a datový limit > Cyklus používání dat aplikací a poté nastavte den v měsíci, kdy se má váš cyklus používání resetovat. Tímto datem je obvykle začátek vašeho měsíčního fakturačního cyklu.
 4. Klepněte na přepínač Nastavit upozornění na data Zap/Vyp pro zapnutí a poté klepněte na Upozornění na data pro zadání objemu využití dat, při kterém chcete být upozorněni. Klepnutím na Dropdown icon lze změnit jednotku.
 5. Klepněte na přepínač Nastavit datový limit Zap./Vyp. pro zapnutí a poté klepněte na Datový limit pro nastavení využití dat, při kterém bude vaše datové připojení automaticky zakázáno. Klepnutím na Dropdown icon lze změnit jednotku.

Zobrazení využití dat aplikacemi

 1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté vyhledejte a klepněte na Nastavení.
 2. Klepněte na Síť a internet > Používání dat.
 3. Klepněte na Používání dat aplikací.
 4. Přejděte dolů po obrazovce, abyste viděli seznam aplikací a informace o jejich používání dat.
 5. Pro zobrazení více podrobností klepněte na aplikaci.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?