HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Obrazovka Uzamčení

Na obrazovce uzamčení můžete dělat následující:
  • Přejetím prstem přes obrazovku uzamčení tuto obrazovku odemknete.
    Tip: Nastavte si zámek obrazovky, abyste telefon lépe chránili. Viz Nastavení zámku obrazovky.
  • Dvakrát klepněte na oznámení pro přímé přejití do příslušné aplikace.
  • Pro odstranění oznámení posuňte na něm prst vlevo či vpravo.
  • Posuňte prstem po oznámení doleva nebo doprava, dokud se vám nezobrazí Snooze icon a Settings icon. Klepněte na Snooze icon pro odložení oznámení.
  • Stiskněte a podržte oznámení a poté vyberte, zda chcete zastavit nebo pokračovat v zobrazování oznámení z dané aplikace.

    Nechcete-li, aby se obsah oznámení zobrazoval na obrazovce uzamčení, přejděte do Nastavení > Zabezpečení a poloha > Předvolby obrazovky uzamčení > Na obrazovce uzamčení a poté klepněte na Nezobrazovat žádná oznámení.

Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?