HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Skupiny kontaktů

Uspořádejte své přátele, příbuzné a kolegy do skupin, abyste každému ve skupině mohli rychle odeslat zprávu nebo e-mail. Nastavili jsme také skupinu Časté pro automatické přidávání kontaktů, kterým nejčastěji voláte nebo od kterých nejčastěji přijímáte hovory.

Zařízení HTC U12+‍ také synchronizuje se skupinami, které jste vytvořili ve vašem účtu Google.

Vytvoření skupiny

 1. Z Domovské obrazovky přejeďte nahoru a klepněte na Lidé.
 2. Na kartě Skupiny klepněte na Add icon.
 3. Zadejte název skupiny, pak klepněte na Menu icon > Přidat kontakt do skupiny.
 4. Vyberte kontakty, která chcete přidat, a potom klepněte na položku Uložit.
 5. Když je skupina hotová, klepněte na položku Uložit.

Odeslání zprávy nebo e-mailu pro skupinu

Poznámka: Bude vám účtována každá odeslaná textová zpráva. Pokud např. odešlete zprávu skupině pěti lidí, bude vám účtováno pět zpráv.
 1. Na kartě Skupiny klepněte na skupinu, které chcete odeslat zprávu nebo e-mail.
 2. Přejděte na kartu Akce skupiny.
 3. Zvolte, zda chcete odeslat skupinovou zprávu nebo skupinový e-mail.

Úprava skupiny

 1. Na kartě Skupiny stiskněte a podržte skupinu a potom klepněte na položku Upravit skupinu.
 2. Můžete provádět následující:
  • Změňte název skupiny. Jméno můžete změnit pouze v případě skupiny, kterou jste vytvořili.
  • Přidejte další kontakty do skupiny. Klepněte na položku Menu icon > Přidat kontakt do skupiny.
  • Odeberte kontakty ze skupiny.
  • Přeuspořádejte členy skupiny. Přetáhněte Rearrange icon na konci jména kontaktu a potom jej přetáhněte do nové pozice.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.

Odebrání skupin kontaktů

 1. Na kartě Skupiny klepněte na položku Menu icon > Upravit skupiny.
 2. Vyberte skupiny kontaktů, které chcete odebrat. Můžete odstranit pouze ty skupiny, které jste vytvořili.
 3. Klepněte na tlačítko Uložit.
Související nápověda
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?