HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

HTC Fotoaparát

Pomocí fotoaparátu můžete pořizovat fantastické fotografie a videa. Pro vaše pohodlí, existuje více než jeden způsob spuštění aplikace Fotoaparát.
 • Pokud jste nastavili Edge Sense, stačí jen kdykoli sevřít spodní strany telefonu — ať už je displej zapnutý či vypnutý.

  Podrobnosti najdete v části Co je Edge Sense? a Pořizování snímků pomocí Edge Sense.

 • Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
 • Dvakrát stiskněte NAPÁJENÍ, když je displej vypnutý.
  Tip: Ujistěte se, že je zvolena volba Rychlé spuštění fotoaparátu v Nastavení > Displej a gesta > Pokročilé.
Zobrazí se režim Fotografie, což je výchozí režim pro fotografování.
Camera viewfinder screen showing the various onscreen controls.
Ikona nebo tlačítko Funkce
Slideout camera settings button Otevřete vysouvací nabídku pro výběr režimu fotografování. .
Switch camera button Přepínejte mezi předním a hlavním fotoaparátem.
Switch to Video or Photo mode button / Switch to Photo mode icon Přepínejte mezi režimem Video a Fotografie.
Camera shutter button Zachycení fotografie.
Bokeh off icon Zvolte buď možnost ručního či automatického Bokeh režim, abyste mohli pořizovat fotografie s rozmazaným pozadím.
Thumbnail of last photo or video taken Zobrazte poslední pořízenou fotografii či video.

Zapnutí nebo vypnutí blesku fotoaparátu

Klepněte na ikonu blesku pro volbu nastavení blesku.

Když používáte Flash on indicator nebo Auto flash indicator, fotoaparát inteligentně nastaví ten nejlepší jas blesku pro vaši fotografii.

V režimu Autoportrét můžete také klepnout na ikonu blesku pro zapnutí nebo vypnutí blesku.

Používání tlačítek hlasitosti k fotografování

V aplikaci Fotoaparát můžete nastavit tlačítka HLASITOST tak, aby fungovala jako tlačítko spoušti nebo ovládací prvky přiblížení a oddálení.
 1. Na Výchozí obrazovce klepněte na ikonu fotoaparátu pro otevření aplikace Fotoaparát.
 2. Klepněte na Camera settings slideout menu button pro otevření nabídky Režim fotografování:.
 3. Klepněte na položku Camera settings menu button > Možnosti tlačítek pro hlasitost.
 4. Vyberte, jak chcete použít tlačítka HLASITOST, když jste v aplikaci Fotoaparát.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?