HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Přidání vašich sociálních sítí, e-mailových účtů a tak dále

HTC U12+‍ vám umožňuje synchronizovat kontakty, kalendáře a další informace ze sociálních sítí, e-mailových účtů a online služeb. V závislosti na typu účtu přihlášení k online účtům vám umožňuje synchronizovat aktualizace mezi zařízením HTC U12+‍ a webem.
  1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na položku Přidat účet.
  3. Klepněte na typ účtu, který chcete přidat.
  4. Postupujte podle pokynů na obrazovce a nastavte informace o účtu.
Tip: Můžete přidat několik účtů Google.

Synchronizace vašich účtů

  1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na přepínač Automaticky synchronizovat data Zap./Vyp. pro zapnutí či vypnutí automatické synchronizace všech vašich účtů.
  3. Pro ruční synchronizaci jednotlivých účtů klepněte na účet, poté na Synchronizace účtu, a poté klepněte na Menu icon > Synchronizovat.
Tip: Na obrazovce Synchronizace účtu můžete také změnit nastavení synchronizace pro váš účet Google.

Odebrání účtu

Odeberte účty z HTC U12+‍, pokud je již nevyužíváte. Odebrání účtu neodstraní účty a informace ze samotné online služby.
  1. Z Domovské obrazovky přejeďte prstem nahoru a poté klepněte na Nastavení > Účty a synchronizace.
  2. Klepněte na účet.
  3. Klepněte na Odebrat účet.
Důležité: Aplikace třetí strany si některé osobní údaje může uchovat i po tom, co účet odstraníte z HTC U12+‍.
Související nápověda
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?