HTC U12+‎

Školicí příručky

< < Menu

Proč se telefon sám vypíná?

Existuje několik důvodů, proč se telefon může vypnout nebo vypnout obrazovku. Vyzkoušejte některý z tipů níže pro vyřešení problému.

Kontrola, zda telefon není v režimu spánku

 1. Nejprve zkontrolujte, zda je telefon vypnutý tak, že stisknete tlačítko NAPÁJENÍ. Pokud se obrazovka okamžitě vrátí na stejnou obrazovku jako předtím, telefon se nevypnul. Obrazovka se automaticky po určité době vypíná, což je normální. Pro nastavení doby trvání zapnuté obrazovky přejděte na Nastavení a poté proveďte jednu z následujících akcí:
  • Klepněte na Displej a gesta.
  • Klepněte na položku Displej, gesta a tlačítka.
  • Klepněte na položku Displej.
 2. Klepněte na Pokročilé > Interval vypnutí obrazovky.
 3. Zvolte délku nečinnosti před automatickým vypnutím obrazovky.

Dobití baterie

Pokud se telefon úplně vypne, ujistěte se, zda je nabitý. Připojte telefon k nabíječce a zkontrolujte úroveň nabití baterie. Pokud se úroveň nabití baterie dostane na nízkou úroveň, telefon se automaticky vypne.

Najděte aplikaci, která způsobuje problém

Někdy určitá aplikace může způsobovat nestabilitu softwaru, která způsobí vypnutí telefonu. To je pravděpodobná příčina, když se telefon sám vypíná jen tehdy, když používáte určité aplikace nebo provádíte určité úkoly.
 • Odinstalujte správce úkolů nebo aplikace pro úsporu baterie.
 • Zkontrolujte, zda se telefon sám vypíná, jen když používáte určitou aplikaci nebo provádíte určitý úkol.
 • V aplikaci Obchod Google Play se ujistěte, zda jsou všechny vaše aplikace aktualizované.
 • Odinstalujte aplikace, které byly nainstalovány krátce před tím, než se problém začal vyskytovat.

Aktualizování softwaru telefonu

Pokud problém není způsoben aplikací, zkontrolujte aktualizace softwaru telefonu a pokud je aktualizace k dispozici, stáhněte si ji a nainstalujte.

 1. Přejděte na Nastavení.
 2. Klepněte na , vyhledejte Softwarové aktualizace a poté na ně klepněte ve výsledcích vyhledávání.
  Poznámka: U některých modelů telefonů budete muset vyhledat volbu Systémová aktualizace.
 3. Klepněte na položku Zkontrolovat nyní.

Kontrola, zda telefon není neobvykle teplý nebo horký

Pokud je telefon neobvykle teplý nebo horký, může se vypnout. Díky tomu může telefon vychladnout a zabránit potenciálnímu poškození vnitřních komponent.

Pokud chcete zabránit tomu, aby se telefon nevypnul kvůli vysokým teplotám:

 • Nepoužívejte telefon dlouhodobě na přímém slunci a v mimořádně horkých prostředích.
 • Nepoužívejte dlouhodobě aplikace, které vyžadují velký výkon procesoru nebo videa.
 • Pokud se telefon silně zahřívá při nabíjení, odpojte jej od nabíječky a zavřete všechny spuštěné aplikace, potom telefon nechcete vychladnout a teprve potom pokračujte v nabíjení.
 • Používejte nabíječku a nabíjecí kabel HTC. Nabíječky a kabely třetích stran nemusí pracovat správně a mohly by způsobovat, že se telefon při nabíjení silně zahřívá.
Poznámka: Za normálního provozu by se telefon nikdy neměl rozpálit tak, aby způsobil popáleniny nebo jiné osobní zranění v důsledku horka generovaného telefonem.

Provedení obnovení továrního nastavení z nabídky Nastavení

Jako východisko z nouze můžete obnovit tovární nastavení telefonu. Než tak provedete, nezapomeňte na toto:
 • Při obnovení továrního nastavení dojde k vymazání všech dat, médií a souborů z úložiště telefonu. Přijdete o ně a nebude možné je obnovit, pokud jste si je předtím nesynchronizovali nebo nezálohovali. Než budete pokračovat, ujistěte se, že jste si zazálohovali všechny důležité informace a soubory.
 • Než provedete obnovení, ujistěte se, že je telefon nabit nejméně na 35 % nebo je připojen k nabíječce HTC a aktivně se nabíjí.
 • Ujistěte se, že znáte své jméno a heslo k účtu Google. Budete je potřebovat pro odemknutí telefonu po obnovení továrního nastavení.

  V telefonech se systémem Android 5 nebo vyšším může být povolena ochrana zařízení, což znamená, že po obnovení továrního nastavení se budete muset přihlásit pomocí stejného účtu Google, který byl přihlášen k vašemu telefonu. Pokud jste zapomněli heslo ke svému účtu Google, v počítači otevřete webový prohlížeč a přejděte na web www.google.com/accounts/recovery a nejprve heslo resetujte.

Pro obnovení továrního nastavení:

 1. Přejděte na Nastavení.
 2. Postupujte některým z následujících způsobů:
  • Klepněte na Systém > Možnosti obnovení.
  • Klepněte na položku Zálohování a obnovení dat.
 3. Klepněte na Vymazat všechna data (obnovit tovární nastavení) a poté klepněte na Resetovat telefon.
  Poznámka: Pravděpodobně bude třeba se posunout zcela dolů, aby bylo možné přečíst celý obsah obrazovky a aktivovat tlačítko Resetovat telefon.
 4. Máte-li v telefonu bezpečnostní zámek, než budete pokračovat, musíte zadat svoje bezpečnostní přihlašovací údaje.
 5. Klepněte na Vymazat vše nebo po zobrazení výzvy klepněte na OK.

  Telefon se znovu spustí a resetuje.

Odinstalace aplikace, která působí problémy

Po restartování telefonu zkontrolujte, zda se telefon vypíná automaticky před a po přeinstalování aplikací. Pokud se problém vrátí po přeinstalování aplikací, je velmi pravděpodobně způsoben některou z aplikací, a tuto aplikaci bude nutné odinstalovat.
Pomohla Vám tato informace?

Stále nemůžete najít, co hledáte?