HTC Desire 12s‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Spela in video

Fånga ögonblick som videor med hjälp av programmet Kamera.
 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Växla till läget Video. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. När du är redo att börja spela in trycker du på .
 4. Tryck på för att pausa inspelningen och sedan på för att återuppta.
  Tips: Om du vill spela in en video utan ljud kan du trycka på .
 5. Avsluta inspelningen genom att trycka på .

Ställa in videoupplösningen

 1. Växla till läget Video eller Selfie-video. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 2. Tryck på > Kvalitet och ändra videoupplösningen.

Ta ett foto när du spelar in en video

 1. På Startsidan tryck på kameraikonen för att öppna programmet Kamera.
 2. Växla till läget Video eller Selfie-video. Se Välja ett bildtagningsläge för detaljer.
 3. Tryck på för att börja spela in.
 4. Under inspelning tryck på när du vill ta en stillbild.
 5. Tryck på för att stoppa inspelningen.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?