HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Wi-Fi-tilkobling

Hvis du vil bruke Wi-Fi, trenger du tilgang til et trådløst tilgangspunkt eller ​“‍hotspot”.
Merk: Tilgjengeligheten og styrken på et Wi-Fi-signal varierer avhengig av gjenstander som Wi-Fi-signalet må passere gjennom (for eksempel bygninger eller skillevegger).

Slå Wi-Fi av eller på

 1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Nettverk og Internett.
 2. Klikk på Wi-Fi På/Av-bryteren for å slå Wi-Fi av eller på.
 3. Klikk på Wi-Fi for å se en liste over oppdagede trådløse nettverk.
Tips: Rull ned til bunnen av skjermen for å se lagrede nettverk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

 1. Slå på Wi-Fi og undersøk listen over parede Wi-Fi-nettverk.

  Se Slå Wi-Fi av eller på.

 2. Klikk på et Wi-Fi-nettverk du vil koble til.
 3. Hvis du valgte et sikret nettverk, må du angi nettverksnøkkelen eller passordet.
 4. Klikk på Koble til. Du vil se Wi-Fi-ikonet på statuslinjen når det er koblet til.

Koble til et Wi-Fi-nettverk via WPS

Hvis du bruker en Wi-Fi-ruter med Wi-Fi Beskyttet Oppsett (WPS), kan du enkelt koble til HTC Desire 12s.
 1. Slå på Wi-Fi og undersøk listen over parede Wi-Fi-nettverk.

  Se Slå Wi-Fi av eller på.

 2. Rull ned til bunnen av listen over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk, og klikk på Wi-Fi-preferanser > Avansert > WPS-knapp.
  Merk: Hvis du vil bruke metoden Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN, klikker du på Wi-Fi-preferanser > Avansert > Skriv inn WPS-kode.
 3. Trykk på WPS-knappen på Wi-Fi-ruteren din.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?