HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Hva kan jeg gjøre under en samtale?

Under en samtale kan du slå på høyttalertelefonen, sette samtale på vent og annet.

Sette en samtale på vent

Klikk på for å parkere samtalen. Deretter vises ikonet for samtale på vent på statuslinjen.
Klikk på for å fortsette samtalen.

Bytte mellom samtaler

Hvis du allerede er i en samtale og besvarer det nye anropet, kan du bytte mellom de to samtalene.
  1. Når du mottar et annet anrop, klikker du på og drar svarikonet til for å besvare det andre anropet og sette den første samtalen på vent.
  2. Når du skal bytte mellom samtaler, trykker du på personen du vil snakke med.

Slå høyttalertelefonen av eller på under en samtale

Advarsel: Hvis du vil redusere mulig skade på hørselen, må du ikke holde HTC Desire 12s mot øret når høyttaleren er på.
  • Trykk på på samtaleskjermbildet. Høyttalertelefon-ikonet vises på statuslinjen.
  • For å slå av høyttalertelefonen, trykker du på .

Lyd av mikrofonlyden under en samtale

På samtaleskjermbildet klikker du på for å bytte mellom å slå mikrofonen av eller på. Når mikrofonen er slått av, vil ikonet Lyd av vises på statuslinjen.

Avslutte en samtale

Gjør ett av følgende for å avslutte samtalen:
  • Trykk på på samtaleskjermbildet.
  • Skyv varslingspanelet åpent, og klikk deretter på Legg på.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?