HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Slå dvalemodus av eller på

Dvalemodus sparer batteristrøm ved å sette HTC Desire 12s i en lavstrømstilstand mens displayet er avslått. Den forhindrer også tilfeldige tastetrykk når du har HTC Desire 12s i lommen.
  • Hvis du vil slå av skjermen og bytte til dvalemodus, må du trykke kort på AV/PÅ-knappen.

    HTC Desire 12s går automatisk i dvalemodus når den ikke har vært i bruk på en stund. Du kan endre tiden før HTC Desire 12s går i dvale ved å angi skjermens tidsavbrudd.

  • Hvis du vil vekke opp telefonen fra dvalemodus, trykker du på AV/PÅ-knappen.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?