HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Sende en tekst- eller multimediemelding via Android Meldinger

 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Meldinger.
 2. Klikk på .
 3. Skriv inn et kontaktnavn eller mobilnummer i Til-feltet. Du kan også velge en kontakt eller gruppe.
 4. Klikk i boksen med teksten Send melding og skriv inn meldingen.
  Merk:
  • Antall tillatte tegn i en enkelt tekstmelding er begrenset. Hvis du overskrider grensen, vil tekstmeldingen bli levert som én enhet, men du vil bli fakturert for mer enn én melding.
  • Tekstmeldingen din blir automatisk til en multimediemelding hvis du har oppgitt en e-postadresse for mottakeren, lagt til et meldingsemne, lagt ved et element eller skrevet en veldig lang melding.
 5. Hvis du vil legge til et multimedievedlegg, klikker du på , velger en vedleggstype og velger elementet du vil legge ved.
 6. Klikk på for det tilsvarende kortet du vil bruke.

Vise og lagre et vedlegg fra en multimediemelding

 • Hvis det finnes et medievedlegg som et fotografi eller en video i en mottatt melding, klikker du på den for å vise innholdet.
 • Hvis du vil lagre vedlegget på lagringskortet, trykker og holder du på multimediemeldingen (ikke miniatyren) og velger deretter å lagre den typen vedlegg fra alternativmenyen.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?