HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Spille inn stemmeklipp

Bruk Lydopptaker til å spille inn lyden i foredrag, intervjuer og annet.
  1. Fra startskjermbildet sveiper du opp og finner frem til og klikker på Lydopptaker.
  2. Hold mikrofonen nær lydkilden.
  3. Klikk på for å begynne å oppta et stemmeklipp.
    Merk: Lydopptaker kan kjøre i bakgrunnen mens du gjør andre ting på HTC Desire 12s, unntatt når du åpner andre applikasjoner som også bruker lydfunksjoner.
  4. Klikk på for å stanse opptaket.
  5. Bank på for å stoppe innspillingen.
  6. Klikk på Lagre.
Når du skal spille av taleopptaket, klikker du på .
Tips: For å se de innspilte taleklipp, trykker du på . Klikk på et taleklipp for å spille det av.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?