HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Styre dataforbruket ditt

Hvis du har begrenset dataforbruk, er det viktig at du holder rede på aktivitetene og appene som vanligvis sender og mottar data, som surfing på nettet, synkronisering av online kontoer og sending av e-post eller deling av statusoppdateringer.

Her er noen andre eksempler:

 • Streaming av nettvideoer og musikk
 • Spilling av spill på nettet
 • Nedlastning av apper, kart og filer
 • Oppdatering av apper for å oppdatere informasjon og strømmer
 • Opplasting og sikkerhetskopiering av filer til din online lagringskonto
 • Bruke HTC Desire 12s som Wi-Fi-hotspot
 • Dele den mobile datatilkoblingen med USB-tilknytning

For å hjelpe deg med å spare på dataforbruket, kobler du til et Wi-Fi-nettverk når enn det er mulig og setter opp dine online kontoer og e-poster til sjeldnere synkronisering.

Datasparing

Datasparing bidrar til å begrense dine mobildatakostnader ved å begrense bakgrunnsdataforbruket. Du kan også angi at applikasjoner alltid skal ha tilgang til en datatilkobling – for eksempel en e-postapp – som skal ignoreres av Datasparer.
 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Nettverk og Internett > Databruk.
 3. Klikk på Datasparing og deretter på av/på-bryteren for å slå den av eller på.
 4. Klikk på Ubegrenset data, og klikk på av/på-bryteren ved siden av disse appene som fortsatt skal ha tilgang til datatilkoblingen selv om Datasparer er slått på.

Slå dataroaming på eller av

Koble til mobiloperatørens partnernettverk og få tilgang til datatjenester når du er utenfor dekningsområdet til mobiloperatøren.

Advarsel: Bruk av datatjenester under roaming kan bli kostbart. Forhør deg med mobiloperatøren om prisene for dataroaming før du bruker denne tjenesten.
 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Nettverk og Internett > Mobilnettverk.
 3. På telefonmodeller med dobbel SIM bytter du til fanen for SIM-kortet du vil stille inn.
 4. Klikk på Roaming for å slå funksjonen av eller på.

Holde rede på dataforbruket ditt

Overvåk dataforbruket ditt for å forhindre at du overskrider din månedlige kvote.
Merk: Dataforbruket som måles av HTC Desire 12s, kan avvike fra, og være mindre enn, ditt faktiske dataforbruk.
 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Nettverk og Internett > Databruk.

  Øverst vil du se en linje som viser dataforbruket hittil, sammen med dataforbrukssyklusen, varsel, advarsel og en eventuell angitt grenseverdi.

 3. Med Mobildata slått på klikker du på Mobildatabruk for kortet du vil stille inn, og klikker på .
 4. Klikk på Faktureringssyklus, og angi dagen i måneden når forbruket ditt nullstilles. Denne datoen er vanligvis begynnelsen på månedsregningen din.
 5. Klikk på Angi datavarsel På/Av-bryteren for å slå den på, og klikk på Advarsel for dataforbruk for å angi ved hvilken dataforbruksmengde du skal varsles før du når din månedlige datagrense. Klikk på for å endre enheten.
 6. Klikk på Angi datagrense På/Av-bryteren for å slå den på, og klikk på Datagrense for å angi ved hvilken dataforbruksmengde datatilkoblingen skal deaktiveres automatisk. Klikk på for å endre enheten.

Vise dataforbruket til apper

 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Innstillinger.
 2. Klikk på Nettverk og Internett > Databruk.
 3. På telefonmodeller med dobbel SIM klikker du på Mobildatabruk for kortet du vil vise.
 4. Rull ned skjermen for å se en liste over apper og informasjon om deres dataforbruk.
 5. Trykk på en app for å se flere detaljer.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?