HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Gruppere kontakter i etiketter

Organiser kontaktene dine ved å gruppere dem under en etikett.
 1. startskjermbildet sveiper du opp, søker etter og klikker på Kontakter-appen.
 2. Klikk på > Opprett en etikett.
 3. Angi et navn for etiketten og klikk på OK.
 4. Klikk på Legg til kontakter.
 5. Trykk på og hold den første kontakten du vil legge til, og klikk på de andre kontaktene du vil legge til.
 6. Når du er ferdig, klikker du på Legg til på toppen av skjermen.

Sende en melding eller e-post til kontaktene i en etikett

Viktig: Du vil bli belastet for hver tekstmelding som sendes. For eksempel hvis du sender en melding til en gruppe på fem personer vil du bli debitert for fem meldinger.
 1. Kontakter-skjermbildet kikker du på .
 2. Klikk på navnet til etiketten du vil sende en e-post eller melding til.
 3. Klikk på og deretter på Send e-post eller Send melding.

Redigere en etikett

 1. Kontakter-skjermbildet kikker du på
 2. Under Etiketter klikker du på etiketten du vil redigere.
 3. Du kan:
  • Endre etikettnavnet ved å klikke på > Endre etikettens navn.
  • Legge til flere kontakter i gruppen ved å klikke på .
  • Fjerne kontakter fra gruppen ved å klikke på > Fjern kontakter.
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?