HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Tilordne en PIN-kode til et nano-SIM-kort

Du kan bidra til å beskytte nano-SIM-kortet ved å tilordne en PIN-kode.
Viktig: Sørg for at du har mobiloperatørens standard PIN-kode før du fortsetter.
  1. startskjermbildet sveiper du opp og klikker på Innstillinger > Sikkerhet og posisjon.
  2. Klikk på SIM-kortlås.
  3. Bytt til fanen for kortet du vil tilordne en ny PIN-kode.
  4. Slå på Lås SIM-kort På/Av-bryteren, angi standard PIN-kode for kortet og klikk på OK.
  5. Hvis du vil endre PIN-koden for SIM-kortet, velger du Endre SIM-PIN-kode.

Gjenopprette et nano-SIM-kort som har blitt sperret

Hvis du skriver inn feil PIN-kode flere ganger enn maksimalt antall tillatte forsøk, blir kortet ​“‍PUK-sperret”.

Du trenger en PUK-kode for å gjenopprette tilgang til HTC Desire 12s. Kontakt mobiloperatøren hvis du vil ha denne koden.

  1. På skjermbildet Telefonoppringing angir du PUK-koden og klikker på Neste.
  2. Skriv inn den nye PIN-koden du vil bruke, og klikk deretter på Neste.
  3. Angi den nye PIN-koden igjen, og klikk på OK.
Relaterte fremgangsmåter
Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?