HTC Desire 12s‎

Opplæringsguider

< < Menu

Hvordan starter jeg telefonen på nytt i sikker modus?

Noen ganger kan en tredjepartsapp føre til at telefonen kjører tregere, opplever feil eller går i heng. I sikker modus blir alle tredjepartsappers aktiviteter midlertidig deaktivert. Hvis telefonen fungerer normalt i sikker modus, skyldes problemet en tredjepartsapp og trolig ikke maskinvaren.
  1. Mens telefonen er på, trykker du på og holder AV/PÅ-knappen i noen få sekunder for å slå av telefonen.
  2. Når du blir spurt, trykker du på og holder Slå av.
  3. Når du ser dialogboksen Start på nytt i sikker modus, klikker du på OK.Telefonen vil starte på nytt, og du bør se Sikker modus på nedre del av skjermen.
  4. Test telefonen for å se om sikker modus løser problemet.Hvis ja, avinstallerer du en nylig nedlastet app som kan forårsake problemet.
  5. Hvis du vil bytte tilbake til normal modus, slår du telefonen av og på igjen.

Du kan også starte i sikker modus på nytt ved hjelp av maskinvareknappene. Trykk på AV/PÅ-knappen for å slå på telefonen. Når du ser HTC-logoen på skjermen, trykker du på og holder VOLUM NED inntil du ser Sikker modus i nederste del av skjermen.

Var denne informasjonen nyttig?

Finner du ikke det du leter etter?