Edge Sense

< < Menu

Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense

Start de camera direct en begin met het maken van opnamen door te knijpen in je telefoon.
Belangrijk: Controleer en zorg ervoor dat je de nieuwste versie van HTC Edge Sense en de app Camera downloadt van Google Play Store.
Knijp in de onderste zijden van je HTC-telefoon voor het openen van de app Camera en knijp vervolgens opnieuw om een foto te maken.

Door te knijpen in je telefoon wordt de app Camera geopend in de laatste vastlegmodus die je hebt gebruikt. Wanneer je nogmaals knijpt, maakt de camera een foto, video of selfie, afhankelijk van de vastlegmodus.

Als je Geavanceerde modus inschakelt in de Edge Sense-instellingen, kun je knijpen in en de onderste zijden van je telefoon vasthouden om over te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera wanneer je in de app Camera bent. Raadpleeg Geavanceerde modus inschakelen voor details.
Opmerking: De standaard in-app acties in de app Camera zijn Kort knijpen voor het maken van foto's en Knijpen en vasthouden om te schakelen tussen de front- en hoofdcamera's. Je kunt de knijpgebaren wijzigen om andere acties in een app uit te voeren. Zie De in-app-acties wijzigen voor meer informatie hierover.