Edge Sense

< < Menu

Het knijpkrachtniveau aanpassen

Als Camera of een toegewezen snelkoppeling per ongeluk wordt gestart bij het vasthouden van de zijkanten van je telefoon, stem je Edge Sense af om het je knijpkracht effectiever te laten detecteren.
  1. Tik in het Beginscherm op Knop alle apps > Instellingen > Edge Sense.
  2. Tik op Je knijpkrachtniveau aanpassen.
  3. Tik op Je knijpkracht testen.
  4. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.