Edge Sense

< < Menu

In-app acties toewijzen aan knijpgebaren

Per app kun je de knijpgebaren aanpassen om een tik- of dubbeltikbeweging op een specifiek gebied op het scherm uit te voeren.
Opmerking:
 • Als Geavanceerde modus niet is ingeschakeld in Edge Sense, kun je alleen het korte knijpgebaar aanpassen.
 • Er zijn standaard apps waarvoor al vooraf bepaalde acties zijn gedefinieerd. Zie Knijpen om acties uit te voeren in je apps .
 1. Tik in het Beginscherm op Knop alle apps > Instellingen > Edge Sense.
 2. Tik onder In-app opties op Meer in-app opties toevoegen.
 3. Tik op de app die je wilt aanpassen.
 4. Tik op Kort knijpen.
 5. Ga naar het scherm in de app waar je de knijpbeweging wilt toepassen.
 6. Tik op en tik dan op een gebied zoals een schermknop die je wilt toewijzen.
 7. Kies of je een actie Tik of Tik tweemaal wilt toewijzen en tik dan op OK.
  Belangrijk:
  • Je kunt alleen een actie één keer of een actie twee keer tikken toewijzen op het geselecteerde scherm. Een aantal aanraakschermacties kan niet worden toegewezen aan een knijpgebaar.
  • Voeg geen actie toe waarin je omlaag moet schuiven op het scherm om op iets te tikken. Het aangemaakte knijpgebaar zal de actie mogelijk niet activeren als je naar een andere positie op dat scherm bent geschoven.
  • Acties zoals knijpen, schuiven en ingedrukt houden worden momenteel niet ondersteund.
 8. Voer een naam voor de aangepaste actie in en tik op Opslaan.
 9. Om de beweging Knijpen en vasthouden aan te passen, tik je op Knijpen en vasthouden > Een nieuwe actie toevoegen en herhaal je stappen 5 tot 8.
  Tip: Als je een appscherm hebt verlaten en het instellen van de in-app opties niet hebt voltooid, tik je op om het aanpassingsproces te hervatten of op om het te beëindigen.
 10. Wanneer je klaar bent, tik je driemaal op om terug te keren naar het scherm Edge Sense.

  Je zult de app die je net hebt aangepast, zien in de lijst In-app opties.