Edge Sense

< < Menu

Configureren van Edge Sense

Als je Edge Sense niet hebt geconfigureerd toen je je telefoon voor de eerste keer hebt geconfigureerd, kun je dit doen in Instellingen.
  1. Tik in het Beginscherm op Knop alle apps > Instellingen > Edge Sense.

    Het Edge Sense-configuratiescherm wordt tevens automatisch weergegeven wanneer je voor de eerste keer knijpt in de onderste zijden van je telefoon.

  2. Volg de instructies op het scherm om het proces af te ronden.
Wanneer je klaar bent met het configureren van Edge Sense, werkt het in Basismodus, waarmee je standaard de app Camera kunt starten en opnamen kunt maken door te knijpen in je telefoon. Zie Camera-opnamen maken met gebruik van Edge Sense. Als je nog een actie of app wilt toewijzen aan het knijpgebaar, raadpleeg je Wijzigen van te ondernemen actie wanneer je in de telefoon knijpt.

Edge Sense heeft tevens een Geavanceerde modus die je twee soorten knijpgebaren geeft: kort knijpen en lang knijpen en vasthouden. Raadpleeg Geavanceerde modus inschakelen voor details.