Edge Sense

< < Menu

Wijzigen van te ondernemen actie wanneer je in de telefoon knijpt

De app Camera wordt standaard geopend wanneer je in je telefoon knijpt. Je kunt het knijpgebaar toewijzen aan een andere actie of een andere app starten.
  1. Tik in het Beginscherm op Knop alle apps > Instellingen > Edge Sense.
  2. Tik op Knijpactie aanpassen en kies vervolgens je verkozen optie.
    Tip: Als je wilt dat je telefoon je knijpactie alleen detecteert wanneer de display is ingeschakeld, wis je de optie Gebaar inschakelen wanneer scherm is uitgeschakeld.
  3. Druk op TERUG om de instelling op te slaan.
Je kunt tevens één extra actie toewijzen voor Edge Sense. Raadpleeg Geavanceerde modus inschakelen voor details.