Edge Sense

< < Menu

Geavanceerde modus inschakelen

Door het inschakelen van Geavanceerde modus wordt het gebaar van knijpen en vasthouden geactiveerd. In deze modus kun je het volgende doen met Edge Sense:
  • Terwijl je HTC Camera gebruikt, knijp je in en houd je de onderste zijden van je telefoon vast om te schakelen tussen de hoofd- en voorcamera. Dit kun je alleen doen als het knijpgebaar—zijnde kort knijpen of knijpen en vasthouden—is ingesteld op Camera-app starten.
  • Voer twee verschillende acties uit bij het knijpen, afhankelijk van hoe lang je knijpt. Door kort knijpen wordt de app Camera geopend. Door knijpen en vasthouden wordt de standaard spraakassistent gestart, wat Google Assistant is. Je kunt deze twee knijpgebaren toewijzen aan andere acties.
  1. Tik in het Beginscherm op Knop alle apps > Instellingen > Edge Sense.
  2. Selecteer het selectievakje Geavanceerde modus inschakelen.
  3. Volg de instructies op het scherm voor het instellen van de knijpkrachtniveaus.
  4. Voor het wijzigen van de actie die de telefoon neemt wanneer je erin knijpt, tik je op Actie kort knijpen aanpassen en kies vervolgens je verkozen optie.
  5. Voor het wijzigen van de actie die de telefoon neemt wanneer je erin knijpt en vasthoudt, tik je op Actie knijpen en vasthouden aanpassen en kies vervolgens je verkozen optie.
  6. Druk op TERUG om de instellingen op te slaan.