HTC Desire 12s‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Što je to prikvačivanje zaslona i kako mogu prikvačiti aplikaciju?

Prikvačivanje zaslona privremeno će zaključati zaslon telefona koji će prikazivati aplikaciju koju ste odabrali te nju nećete prekinuti osim ako je otkvačite. Time se sprječava nehotično prekidanje i završetak rada s aplikacijom ako slučajno pritisnete hardverski gumb, posebno tijekom igranja na vodoravno okrenutom telefonu. Kad trebate nekome posuditi svoj telefon prikvačivanjem neke aplikacije možete ograničiti korištenje telefona samo na tu aplikaciju.
Slijedi uputa kako prikvačiti aplikaciju:
 1. Otvorite Postavke.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Dodirnite Sigurnost i lokacija.
  • Dodirnite Sigurnost.
 3. Dodirnite Pričvršćivanje zaslona, a zatim dodirnite sklopku Uklj./isklj. radi uključivanja.
 4. Odaberite želite li prilikom otkvačivanja dobiti upit za otključavanje zaslona PIN-om, lozinkom ili uzorkom.
  • Ako još niste postavili zaključavanje zaslona dodirnite Zaključaj uređaj tijekom otkvačivanja kako biste postavili zaključavanje.
  • Ako ste postavili zaključavanje zaslona dodirnite Pitaj za PIN / lozinku / uzorak otključavanja prije otkvačivanja ako sklopka Uklj./isklj. te značajke nije uključena.
 5. Otvorite aplikaciju koju želite i zatim pritisnite gumb NEDAVNE APLIKACIJE.
 6. Ovisno o Android verziji vašeg telefona učinite jedno od sljedećeg:
  • Android 6 ili novija: Listajte Nedavne aplikacije prema dolje dok ne uočite ikonu za prikvačivanje koja se pojavila na aplikaciji koju ste zadnju otvorili. Dodirnite ikonu.
  • Android 5: Na minijaturi zadnje aplikacije koju ste otvorili, dodirnite .

Kako otkvačiti aplikaciju?

Način kako otkvačiti aplikaciju razlikuje se ovisno o verziji Android HTC telefona.
 • Android 8: Istodobno pritisnite i držite gumbe NATRAG i NEDAVNE APLIKACIJE.
 • Android 7: Pritisnite i držite gumb NATRAG.
 • Android 6: Istodobno pritisnite i držite gumbe za UKLJUČIVANJE i NATRAG.
 • Android 5: Istodobno pritisnite i držite gumbe NATRAG i NEDAVNE APLIKACIJE.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?