HTC Desire 12s‎

Instruktions-guides

< < Menu

Indtaste tekst

Tastaturet er tilgængeligt, når du trykker på et tekstfelt i et program.
 • Tryk på tasterne på skærmtastaturet for at indtaste bogstaver og tal samt tegn og symboler.
 • Tryk på for at indtaste et stort bogstav. Tryk to gange for at aktivere caps lock.
 • Tryk og hold på tasterne med grå tegn øverst eller nederst for at indtaste tal, symboler og bogstaver med accent. Nogle taster har flere tegn eller accenter knyttet til dem.
 • Tryk på for at skifte til numerisk- og symboltastatur. Tryk på for at vende tilbage til den primære tastatur.
 • Tryk på for at vælge fra et bredt udvalg af emojis.
 • Tryk på for at se flere funktioner, valgmuligheder og indstillinger.Du kan ændre størrelse på pladsen for tastaturet, ændre layout og design, downloade ordbøger mm.
 • Tryk på for at lukke skærmtastaturet.

Hvordan kan jeg taste hurtigere?

Telefonens skærmtastatur kan i høj grad tilpasses. Du kan ændre dets indstillinger og funktioner for at optimere din indtastning.

Her er nogle tips, du kan prøve:

 • Vis taltasterne i tastaturets øverste række. Gå til Indstillinger og tryk på System. Tryk på Sprog og input > Virtuelt tastatur > TouchPal - HTC Sense-version > Generelle indstillinger. Vælg Talrække.
 • Slå Kontekstuel forudsigelse til. Gå til Indstillinger og tryk på System. Tryk på Sprog og input > Virtuelt tastatur > TouchPal - HTC Sense-version > Smart indtastning og tjek, at du har valgt Kontekstuel forudsigelse. Denne funktion aktiverer forudsigelse af næste ord, og den vil også lade tastaturet lære fra de ordmønstre, du taster, så den kan blive bedre til at foreslå ord.
 • Skift til liggende tilstand. Glid ned med to fingre fra statuslinjen og tjek, at Automatisk rotation er slået til. Åbn det program, du vil bruge, og tryk så på et tekstfelt for at vise tastaturet. Drej telefonen om på siden, så du får et større tastatur.
  Du kan nu trykke på > Opdel.
  Screen showing a split TouchPal keyboard.
 • Tilpas størrelse eller flyt på tastaturet.
  Screen showing the resize button for resizing the TouchPal keyboard.

  Åbn det program, du vil bruge, og tryk så på et tekstfelt for at vise tastaturet. Tryk på og dernæst på Rediger størrelse. Træk i en af kantpilene for at ændre størrelse på tastaturet.

  Du kan flytte tastaturet op ved at trække midterknappen opad.

  Screen showing how to move the TouchPal keyboard using an upward finger gesture.

Indtaste tekst ved at tale

 1. Tryk på et område, hvor du vil indtaste tekst.
 2. På skærmtastaturet skal du trykke og holde på .
 3. Når du ser mikrofonknappen og ordene "‍Prøv at sige noget"‍, kan du sige de ord, der skal registreres.
 4. Indtast tegn ved at sige navnet. Sig f.eks. "‍komma"‍.

Sådan aktiverer du indstillinger for smart-tastatur

Slå tastaturets avancerede funktioner til, som hjælper dig med at skrive hurtigere, som fx kontekstuel forudsigelse, auto-korrektion mm.
 1. Fra Startskærm swiper du op og trykker på Indstillinger > System > Sprog og indtastning.
 2. Tryk på Virtuelt tastatur > TouchPal - HTC Sense-version > Smart indtastning.
 3. Vælg den funktion, du vil aktivere.
var oplysningen behjælpelig

Kan du ikke finde det, du leder efter?