HTC Desire 526G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Adjusting the time before the screen turns off

After a period of inactivity, the screen turns off to conserve battery power. You can set the idle time before the screen turns off.
  1. Go to Settings.
  2. Tap Display, and then tap Sleep.
  3. Tap the time before the screen turns off.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?