HTC Desire 526G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Changing your ringtone and notification sound

  1. Go to Settings.
  2. Tap Audio profiles.
  3. Tap next to General.

    Or tap to create your own audio profile, and then tap next to your created profile.

  4. Tap Phone ringtone to change the ringtone.
  5. Tap Default notification sound to change the notification sound.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?