HTC Desire 526G dual sim‎

Tải về Tài liệu hướng dẫn

< < Menu

Deleting tiles on HTC BlinkFeed

Want to get rid of a tile? Now you can easily remove any tile on HTC BlinkFeed.
  1. On HTC BlinkFeed, press and hold the tile you want to remove.
  2. Tap Remove.
Thông tin này có hữu ích không?

Không tìm thấy nội dung bạn cần?