HTC U11 life‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Wi‍-Fi anslutning

För att använda Wi‍-Fi måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "‍hotspot"‍.
Obs!: Tillgängligheten och signalstyrkan för Wi‍-Fi varierar beroende på de objekt som Wi‍-Fi-signalen måste passera igenom (t.ex. byggnader och väggar).

Slå på eller stänga av Wi‍-Fi

 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Nätverk och internet.
 2. Tryck på Wi‍-Fi På/av-knappen för att slå på eller stänga av Wi‍-Fi.
 3. Tryck på Wi-Fi för att visa en lista över upptäckta trådlösa nätverk.
Tips: Bläddra ner längst ner på skärmen för att se Sparade nätverk.

Ansluta till ett Wi‍-Fi-nätverk

 1. Slå på Wi‍-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi‍-Fi-nätverk.

  Se Slå på eller stänga av Wi‍-Fi.

 2. Tryck på ett Wi‍-Fi-nätverk som du vill ansluta till.
 3. Om du har valt ett skyddat nätverk, ange nätverksnyckel eller lösenord.
 4. Tryck på Anslut. Wi‍-Fi-ikonen visas i statusfältet när du är ansluten.

Ansluta till ett Wi‍-Fi-nätverk via WPS

Om du använder en Wi‍-Fi-router med Wi‍-Fi Protected Setup (WPS), kan du enkelt ansluta HTC U11 life.
 1. Slå på Wi‍-Fi och kontrollera listan med upptäckta Wi‍-Fi-nätverk.

  Se Slå på eller stänga av Wi‍-Fi.

 2. Bläddra längst ner till listan över tillgängliga Wi‍-Fi nätverk och tryck på Wi-Fi-inställningar > Avancerat > WPS Push.
  Obs!: För att använda Wi‍-FiSkyddad konfiguration (WPS) PIN-metod, tryck på Wi-Fi-inställningar > Avancerat > WPS-PIN.
 3. Tryck på WPS-knappen på din Wi‍-Fi router.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?