HTC U11 life‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Meddelanden

Notification LED

Meddelandelysdioden visar en:
 • Lampa med fast grönt sken när HTC U11 life är ansluten till nätadaptern eller datorn och batteriet är fulladdat.
 • Blinkande grön lampa när du har ett väntande meddelande.
 • Lampa med fast orange sken när batteriet laddas.
 • Blinkande orange lampa när batterinivån är mycket låg.

Meddelandepanelen

Meddelandeikoner informerar dig om nya meddelanden, kalenderhändelser, larm och pågående aktiviteter som nedladdning av filer.
När du ser meddelandeikonerna, öppna meddelandepanelen för att kontrollera detaljerna i meddelandena du fått.
För att öppna meddelandepanelen, glid ner från skärmens ovankant.
 • Tryck på meddelandet för att öppna motsvarande appar.
 • För att ta bort ett enda meddelande i listan, dra det till vänster eller höger.
 • Dra isär två fingrar på meddelandet för att expandera det och se mer information eller se om det finns fler meddelanden inuti. Dra isär två fingrar på meddelandet för att minimera det igen.
 • För en del meddelanden kan du vidta omedelbara åtgärder. Till exempel peka på ett meddelande om missat samtal för att ringa tillbaka eller svara med ett textmeddelande.
 • Om du har flera meddelanden kan du rulla ner listskärmen för att se alla.
 • För att avvisa alla icke-beständiga meddelanden, tryck på Rensa alla.
 • Du kan ändra vilka appanmälningar du vill ta emot och snooza vissa meddelanden för att tillfälligt ta bort dem. Se Hantera appanmälningar.

Hantera appanmälningar

Du kan välja vilka typer av appanmälningar som ska tystas, blockeras eller åsidosätta Stör ej-inställningen.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Appar och aviseringar.
 2. Tryck på Meddelanden > Meddelanden och tryck sedan på appen vars meddelanden du vill anpassa.

  Du kan också trycka och hålla nere ett meddelande i meddelandepanelen eller låsskärmen för att se de meddelandeinställningar som du kan anpassa.

 3. Tryck på På/av-knappen bredvid alternativet som du vill växla.
Inställningar för appanmälningar tillämpas på meddelanden i panelen Meddelanden och låsskärmen.

Snooza meddelanden

Du kan snooza meddelanden för att tillfälligt ta bort dem från statusfältet och meddelandepanelen.
 1. Dra nedåt från skärmens överkant för att öppna meddelandepanelen.
 2. Skjut meddelandet långsamt åt höger eller vänster och tryck sedan på .
 3. Tryck på och välj hur länge du vill snooza meddelandet.
Det snoozade meddelandet visas igen i statusfältet och meddelandepanelen så snart snooze-tiden är över.

Slå på eller stänga av aviseringsprickar

Vissa appar kan visa en punkt när de har aviseringsprickar. Du kan välja att slå på eller stänga av aviseringsprickar.
 1. Från Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Inställningar > Appar och aviseringar.
 2. Tryck på Meddelanden.
 3. Tryck på knappen På/av bredvid alternativet Tillåt aviseringsprickar slå på eller stänga av det.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?