HTC U11 life‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Gruppera kontakter i etiketter

Organisera dina kontakter genom att gruppera dem under en etikett.
 1. Startskärm svep uppåt och tryck sedan på Kontakter.
 2. Tryck på > Skapa etikett.
 3. Ge etiketten ett namn och tryck på OK.
 4. Tryck på Lägg till kontakter.
 5. Tryck och håll nere den första kontakten som du vill lägga till och tryck sedan på de andra kontakterna som du vill lägga till.
 6. När du är klar trycker du på Lägg till längst upp på skärmen.

Skicka ett meddelande eller e-postmeddelande till kontakter i en etikett

Viktigt: Du kommer att debiteras för varje textmeddelande som skickas. Exempelvis, om du skickar ett meddelande till en grupp på fem personer kommer du att debiteras för fem meddelanden.
 1. På skärmen Kontakter, tryck på
 2. Tryck på namnet på etiketten som du vill skicka ett e-postmeddelande eller ett meddelande till.
 3. Tryck på och sedan på Skicka e-post eller Skicka meddelande.

Redigera en etikett

 1. På skärmen Kontakter, tryck på
 2. Under Etiketter, tryck på etiketten som du vill redigera.
 3. Du kan:
  • Ändra etikettnamnet genom att trycka på > Byt namn på etikett.
  • Lägg till fler kontakter i gruppen genom att trycka på .
  • Ta bort kontakter från gruppen genom att trycka på > Ta bort kontakter.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?