HTC U11 life‎

Bruksanvisningar

< < Menu

Om Meddelanden-appen

Med Meddelanden kan du skicka och ta emot direktmeddelanden (SMS) och multimediameddelanden (MMS) mellan HTC U11 life och andra telefoner som stödjer meddelanden. MMS kan innehålla text och bilder, inspelade röst-, ljud- eller videofiler eller kontaktkort (vCard). Se ditt abonnemang för de avgifter som tillämpas för meddelanden.

Skicka ett textmeddelande (SMS)

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på .
 3. Ange ett kontaktnamn, mobiltelefonnummer eller e-postadress i Till-fältet. Eller välj en kontakt i listan.
 4. Börja skriva meddelandet i textrutan.
 5. Tryck på för att skicka eller tryck på för att spara meddelandet som ett utkast.
  Obs!:
  • Det finns en gräns för antal tecken som tillåts för ett SMS. När du har överskridit teckengränsen skapas ett nytt meddelande men förenas automatiskt till ett enda när det tas emot. När du är nära gränsen kommer en teckenräkning att visas ovanför knappen Skicka.
  • SMS-textmeddelande blir automatiskt ett MMS-meddelande om du bifogar ett objekt eller skriver ett mycket långt meddelande.

Skicka ett MMS

När du behöver lägga till något i ett SMS-meddelande kan du skicka ett multimediameddelande (MMS) med bilder, röstinspelningar, ljud- eller videofiler.

Viktigt: Innan du bifogar och skickar en video, komprimera den först så att filstorleken inte överskrider storleksgränsen för meddelanden.
 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på .
 3. Ange ett kontaktnamn, mobiltelefonnummer eller e-postadress i Till-fältet. Eller välj en kontakt i listan.
 4. Tryck på inuti textrutan och välj sedan en typ av bilaga, t.ex. etikett, foto eller video, röstinspelning eller din plats.
 5. Tryck på textrutan och skriv sedan in en bildtext eller text.
 6. Tryck på för att skicka eller tryck på för att spara meddelandet som ett utkast.
Obs!: Beroende på upplösningen på din bifogade bild eller video kan de visas som beskurna miniatyrer i ditt MMS.

Skicka ett gruppmeddelande (SMS)

Gruppmeddelanden gör det enkelt att skicka ett meddelande till flera kontakter på en och samma gång. Du kan välja mellan att skicka ett grupp-SMS eller ett grupp-MMS.

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på > Starta gruppkonversation.
 3. Ange ett kontaktnamn eller mobiltelefonnummer i Till-fältet. Eller tryck på en kontakt i Toppkontakter eller från listan.
  Obs!: När du väljer en kontakt från listan och inte från Toppkontakter trycker du på namnet och inte på kontaktbilden.
 4. Tryck på när du är klar.
 5. Tryck på textrutan och börja sedan att skriva meddelandet.
 6. Tryck på för att skicka eller tryck på för att spara meddelandet som ett utkast.

Svara på ett meddelande

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
 3. Tryck på textrutan och skriv sedan meddelandet.
 4. Tryck på .

Vidarebefordra ett meddelande

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck på en kontakt (eller ett telefonnummer) för att visa meddelandehistoriken för den här kontakten.
 3. Håll meddelandet intryckt tills det väljs och tryck sedan på längst upp på skärmen.
 4. Välj kontakten från popup-fönstret. Om kontakten inte är listad trycker du på Nytt meddelande och anger eller väljer en kontakt.
 5. Tryck på .

Blockera meddelanden från oönskade kontakter

Blockera oönskade meddelanden och håll Meddelanden-skärmen ren.

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) för att välja den.
 3. Tryck på längst upp på skärmen. När kontakten skickar dig meddelanden ser du dem inte på Meddelanden-skärmen och tar heller inte emot några meddelanden eller samtal.
 4. Om du vill se alla kontakter och nummer som du har blockerat trycker du på > Blockerade kontakter.
  Obs!: För att läsa meddelanden från en blockerad kontakt eller ett nummer, på Meddelanden-skärmen trycker du på > Arkiverade.

Radera meddelanden och konversationer

Öppna appen Meddelanden och gör något av följande:
För att ta bort Utför dessa steg
Samtal

Tryck och håll in på en kontakt (eller telefonnummer) för att välja den och tryck sedan på .

Meddelande

Tryck på konversationstråden med en kontakt (eller telefonnummer), tryck och håll ner meddelandet för att markera det och tryck sedan på .

Ändra inställningar och få hjälp

 1. Startskärm svep uppåt, hitta och tryck sedan på Meddelanden.
 2. Gör ett av följande:
  • För att ändra appinställningar för Meddelanden trycker du på > Inställningar.
  • Om du vill ändra inställningarna för enskilda meddelanden eller kontakter trycker du på en konversation med en kontakt (eller telefonnummer) och trycker sedan på > Personer och alternativ.
  • För att få hjälp eller ge feedback, på skärmen konversationer eller meddelanden, tryck på > Hjälp och feedback.
Var den här informationen hjälpsam?

Hittar du inte vad du söker efter?