Calendar

< < Menu

Wyświetlanie Kalendarz

Uwaga: Zamieszczona tu zawartość pomocy dotyczy następującej wersji aplikacji: 9.00.1x. Niektóre modele telefonów mogą nie obsługiwać najnowszej wersji aplikacji.
Aplikacja Kalendarz umożliwia przeglądanie wydarzeń, spotkań i terminów. Po zalogowaniu do kont online powiązane wydarzenia będą wyświetlane w opcji Kalendarz.
 1. Na ekranie głównym dotknij All apps button, a następnie znajdź i stuknij Kalendarz.
 2. Stuknij ikonę , a następnie wybierz widok kalendarza.
Wskazówka: Jeśli widoczna jest ikona bieżącej daty Dzisiaj, stuknij ją, aby powrócić do bieżącej daty.

Widok Miesiąc

W widoku miesiąca widoczne są znaczniki przy dniach, w których mają miejsce wydarzenia. Na dole ekranu są ponadto wyświetlane nadchodzące wydarzenia z danego dnia.
 • Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie miesiące.
 • Stuknij wybrany dzień, aby zobaczyć wydarzenia, które zostały na ten dzień zaplanowane.
 • Naciśnij i przytrzymaj dzień, aby wyświetlić więcej opcji.

Widok Dzień i Plan

W widoku Dzień wyświetlany jest harmonogram dnia i prognoza pogody na następne kilka dni. Natomiast widok Plan przedstawia wszystkie wydarzenia w skrócie.
 • Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie dni.
 • Stuknij wydarzenie, aby wyświetlić jego szczegóły.
 • Jeśli wydarzenie to urodziny lub rocznica kontaktu, stuknij je, aby wysłać życzenia.
Wskazówka: Chcesz wyświetlić czas wydarzenia w innej strefie czasowej? W widoku Dzień stuknij Przycisk dalszych opcji > Wybierz drugą strefę czasową > Wybierz lokalizację, a następnie wprowadź nazwę miasta.

Widok Tydzień

W widoku Tydzień wyświetlana jest tabela wydarzeń z jednego tygodnia.
 • Przesuwaj palcem po ekranie w lewo lub w prawo, aby zobaczyć kolejne lub poprzednie tygodnie.
 • Stuknij wydarzenie (wyświetlane jako kolorowy pasek), aby zobaczyć jego szczegóły.
 • Numer tygodnia jest widoczny w lewym górnym rogu tabeli.
 • Wybierz dzień rozpoczęcia tygodnia, stukając Przycisk dalszych opcji > Ustawienia > Pierwszy dzień tygodnia.