Calendar

< < Menu

Odrzucanie lub odkładanie przypomnień

Jeśli ustawione zostało przynajmniej jedno powiadomienie o wydarzeniu, w obszarze powiadomień paska stanu wyświetlona zostanie ikona nadchodzącego wydarzenia .
  1. Otwórz panel powiadomień.
  2. Jeśli powiadomienie wykaże, że jest wiele przypomnień, stuknij je, aby zobaczyć wszystkie przypomnienia. Następnie można wybrać ich odłożenie lub odrzucenie.
  3. Po wyświetleniu pojedynczego powiadomienia o zdarzeniu, rozciągnij dwa palce na powiadomieniu w celu jego rozwinięcia. Następnie można:
    • Stuknij Odłóż lub Odrzuć. Lub przeciągnij powiadomienie w lewo lub w prawo w celu odrzucenia.
    • Stuknij Wyślij wiadomość e-mail, aby wysłać szybką odpowiedź do uczestników spotkania.
      Wskazówka: Aby edytować listę szybkich odpowiedzi lub dodać własne, otwórz Kalendarz, a następnie stuknij Przycisk dalszych opcji > Ustawienia > Szybkie odpowiedzi.
Jeśli nie zostaną odrzucone lub odłożone przypomnienia kalendarza, naciśnij WSTECZ w panelu Powiadomienia, aby je zachować w oczekiwaniu, w obszarze powiadomień paska stanu.