Calendar

< < Menu

Przyjmowanie lub odrzucanie zaproszenia na spotkanie

Przejdź do widoku Zaproszenia, aby zobaczyć jeszcze nieprzyjęte lub odrzucone zaproszenia na spotkania.
Ważne: Aby otrzymywać zaproszenia na spotkania w aplikacji Kalendarz, należy założyć konto Exchange ActiveSync.
  1. Na ekranie głównym dotknij All apps button, a następnie znajdź i stuknij Kalendarz.
  2. Stuknij kolejno pozycje > Zaproszenia, a następnie stuknij zaproszenie na spotkanie.
  3. Zaakceptuj, odrzuć lub wstępnie zaakceptuj zaproszenie albo zaproponuj inną godzinę.
    Wskazówka: Po zakończeniu stuknij Przycisk dalszych opcji, aby wyświetlić więcej opcji do wyboru, np. przenoszenie zaproszenia do folderu.
Jeśli konieczna jest zmiana odpowiedzi na zaakceptowane zaproszenie na spotkanie, należy wyświetlić szczegóły wydarzenia w aplikacji Kalendarz, a następnie wybrać inną odpowiedź na dole ekranu.