Calendar

< < Menu

Udostępnianie wydarzenia

Możesz udostępnić wydarzenie w formacie vCalendar za pomocą funkcji Bluetooth lub poprzez wysłanie go w formie załącznika do wiadomości e-mail lub tekstowej.
  1. Na ekranie głównym dotknij All apps button, a następnie znajdź i stuknij Kalendarz.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Podczas wyświetlania wydarzenia dotknij Przycisk dalszych opcji > Udostępnij za pośrednictwem.
    • W widoku dziennym, planu dnia lub tygodniowym naciśnij i przytrzymaj wydarzenie, a następnie stuknij pozycję Udostępnij przez.
  3. Wybierz, w jaki sposób chcesz przesłać wydarzenie.
Wskazówka: Można także przekazywać dalej zaakceptowane zaproszenia na spotkanie z kalendarza Exchange ActiveSync. Podczas wyświetlania wydarzenia dotknij Przycisk dalszych opcji > Prześlij dalej. Utwórz wiadomość e-mail, a następnie ją wyślij.