HTC U11 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

nano SIM kartica

Koristite standardnu nano SIM karticu. Izmijenjena kartica koja je deblja od standardne nano SIM kartice neće pravilno smjestiti u ladici i može oštetiti utor za karticu.
Image warning against using a modified SIM card.

Umetanje nano SIM kartice

 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice - ili malenu savinutu spajalicu - u otvor za izbacivanje kartice.
  Bilješka: Ne umećite vršak alata za izbacivanje ladice u otvor mikrofona. To može oštetiti vodonepropusnu mrežu mikrofona i poništiti jamstvo.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci te je zatim izvucite.
 4. Kako biste postavili nano SIM karticu u ladicu učinite sljedeće:
  Zlatni kontakti nano SIM kartice trebaju biti okrenuti prema dolje, stavite karticu u držač SIM kartice u ladici. Poravnajte izrezani kut s oznakom na držaču.

  Stavite microSD karticu u držač SD kartice u ladici. Pogledajte Umetanje microSD kartice.

 5. Nakon ponovnog umetanja ladice provjerite je li okrenuta prema gore kako kartice ne bi ispale. Prstima držite ladicu s vanjskim držačem kartice, a zatim polagano kližite ladicu u utor do kraja.
 6. Provjerite je li ladica u potpunosti umetnuta i kako ne izviruje iz utora.

Uklanjanje nano SIM kartice

 1. Okrenite uređaj prema gore.
 2. Umetnite vrh alata za izbacivanje ladice ili malenu savinutu spajalicu u otvor za izbacivanje kartice.
  Bilješka: Ne umećite vršak alata za izbacivanje ladice u otvor mikrofona. To može oštetiti vodonepropusnu mrežu mikrofona i poništiti jamstvo.
 3. Umetnite vrh skroz do kraja dok se ladica ne izbaci.
 4. Izvucite ladicu i uklonite nano SIM karticu.
 5. Za ponovno umetanje ladice najprije je centrirajte u utor, a zatim gurnite unutra do kraja.
 6. Provjerite je li ladica u potpunosti umetnuta i kako ne izviruje iz utora.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?