HTC U11 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Obavljanje više zadataka

Istovremeni rad s dvije aplikacije

Važno: Neke aplikacije možda ne podržavaju ovu značajku.
  1. Otvorite prvu aplikaciju koju želite koristiti te pritisnite i držite . Na zaslonu će se pojaviti razdjelnik zaslona.
  2. Učinite jedno od sljedećeg:
    • Ako je aplikacija koju želite koristiti na popisu nedavnih aplikacija, dodirnite je kako bi postala druga aktivna aplikacija.
    • Pritisnite HOME i otvorite aplikaciju koju želite koristiti kao drugu aktivnu aplikaciju.
Za isključivanje prikaza s podijeljenim zaslonom povucite držač razdjelnika zaslona do ruba zaslona. Ili pritisnite i držite .

Prijelaz između nedavno otvorenih aplikacija

Kada na telefonu koristite različite aplikacije možete jednostavno prebacivati između nedavno otvorenih aplikacija.

Pritisnite za pregled nedavno otvorenih aplikacija.
  • Za vraćanje u aplikaciju pronađite je na karticama i dodirnite je.
  • Kako biste uklonili jednu aplikaciju, povucite je ulijevo ili udesno.
  • Za uklanjanje svih aplikacija odjednom dodirnite Očisti sve.
Ili dvaput pritisnite kako biste brzo prebacili između dvije posljednje korištene aplikacije.
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?