HTC U11 life‎

Korisnički vodiči

< < Menu

Dodjela radnji pokretu stiska u aplikaciji

Za svaku aplikaciju zasebno možete prilagoditi pokrete stiska kao dodir ili dvostruki dodir određenog dijela na zaslonu.
Bilješka:
 1. Sa zaslona Početak povucite prema gore i dodirnite > Postavke > Edge Sense.
 2. Pod Mogućnosti unutar aplikacije dodirnite Dodaj više mogućnosti unutar aplikacije.
 3. Dodirnite aplikaciju koju želite prilagoditi.
 4. Dodirnite Kratki stisak.
 5. Otvorite zaslon u aplikaciji na kojem želite primijeniti stisak.
 6. Dodirnite , a zatim dodirnite područje koje želite dodijeliti, poput primjerice tipke na zaslonu.
 7. Odaberite želite li dodijeliti radnju Dodir ili Dvostruki dodir i zatim dodirnite U redu.
  Važno:
  • Na odabranom zaslonu moguće je dodijeliti samo radnju dodira ili dvostrukog dodira. Mnoštvo radnji dodirnog zaslona nije moguće dodijeliti pokretu stiska.
  • Ne dodajte radnju u kojoj je potrebno povlačiti zaslon prema dolje kako bi se nešto dodirnulo. Stvoreni pokret stiska možda neće pokrenuti radnju ako ste se pomaknuli na drugi položaj na tom zaslonu.
  • Radnje poput približavanja prstiju, listanja i pritiska i držanja trenutno nisu podržane.
 8. Unesite naziv prilagođene radnje i dodirnite Spremi.
 9. Za prilagodbu pokreta stiska i držanja dodirnite Stisni i drži > Dodaj novu radnju i ponovite korake od 5 do 8.
  Savjet: Ako ste napustili zaslon aplikacije i niste završili postavljanje mogućnosti unutar te aplikacije, dodirnite za nastavak ili za završetak postupka prilagodbe.
 10. Nakon završetka tri puta dodirnite za povratak na zaslon Edge Sense.

  Na popisu Mogućnosti unutar aplikacije ćete vidjeti aplikaciju koju ste upravo prilagodili.

Povezani savjeti
Da li je ova informacija bila od pomoci?

Ne mozete pronaci ono sto trebate?